Столична община – район „Младост“, в изпълнение на чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № РМЛ23-РА50-23/12.12.2023г. на Главния архитект на Район „Младост“ СО, с която е разрешено изготвяне на проект за ПУП – изменение на действащия регулационен план за УПИ XXVI-1105 /ПИ 68134.4087.1105 по КККР/ и контактни УПИ XXVII-1106 и УПИ I-607, кв. 32, м. „кв.Горубляне“, район „Младост“ СО с цел вътрешната регулационна граница между XXVI-1105 и контактни УПИ XXVII-1106 и УПИ I-607 да мине по имотната граница между ПИ с идентификатор 68134.4087.1105 по КККР и поземлени имоти с идентификатори 68134.4087.1106 и 68134.4087.607 по КККР, предвижда се и изменение на улична регулация на УПИ XXVI-1105 /ПИ 68134.4087.1105 по югоизточната граница на имота. Новообразуваният УПИ XXVI-1105 /ПИ 68134.4087.1105 по КККР/ се отрежда за „жилищно строителство“.