Новини

Опасни отпадъци от домакинствата. Система за разделно събиране и обезвреждане

Столична Община и БалБок Инженеринг АД, организират

Мобилен събирателен пункт за безплатно приемане на опасни отпадъци от домакинствата.
Мобилният събирателен пункт за Район „Младост“ ще бъде разположен в ж.к. Младост 4, на входа на парк “Сухото дере” откъм ул. “Самара” – бл 440, на 09.10.2020 г. /петък/, от 8.30 до 14.30 часа
Информация ще намерите на Интернет адреси:

  • www.sofia.bg/ waste
  • www.mladost.bg
  • www.balbok.com

и на телефон: 0700 11 750 на цената на един градски разговор.

Опасни отпадъци от домакинствата

График на мобилния събирателен пункт за 2020 г.

10:26 | 29.09.20 | Новини