Съобщения

Опасност от възникване на пожари

Съгласно заповед № СОА17-РД09-568 от 30.05.2017г. на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова Ви информираме, че паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци създава опасност от възникване на пожари и представлява нарушение на законодателството и че всеки, който извършва тези дейности подлежи на наказателна отговорност, както следва:

  • Съгласно Закона за опазване на земеделските земи – с глоба или имуществена санкция от 1500 до 6000 лева. При повторно нарушение наказанието е от 2000 до 12000лева.
  • Съгласно Закона за опазване на околната среда – с глоба от 200 до 20000 лева или имуществени санкции от 5000 до 500000 лева. При повторно нарушение – глобата – или имуществената санкция е в двоен размер.

При констатиране палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци, кметът на района уведомява своевременно лицата определени по чл. 167 от ЗООС за предприемане на съответните административно наказателни мерки спрямо нарушителите.

17:42 | 06.06.17 | Съобщения