Обществени поръчки

ОП-2015-1/30.03.2015 – Публична покана- ID oт ПОП на АОП: 9040291

Публична покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ОДЗ № 189 „Сто усмивки”, находящо се в гр. София, ж.к. Младост 1, до бл.67”

1. Публична покана

2. Документация

3. Протокол №РД-9304-8/23.04.15г.-публ. на 23.04.2015г.

4. Договор №РД-56-13/23.04.15г.- публ. на 23.04.2015г.

5. Техническо предложение – публ. на 23.04.2015г.

6. Ценово предложение – публ. на 23.04.2015г.

14:49 | 30.03.15 | Обществени поръчки