Обществени поръчки

ОП-2015-2/23.04.2015г. – Публична покана – ID oт ПОП на АОП: 9041099

Публична покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: “Охрана на общински учебни и детски заведения, детска кухня и център за семейно консултиране, находящи се на територията на район “Младост””

1. Публична покана, публикувана на 23.04.2015 г. / Покана

2. Документация, публикувана на 23.04.2015 г.

3. Протокол № РД9304-14/08.05.2015г. – публикуван на 08.05.2015г.

4. Съобщение – публикувано на 08.05.2015г.
5. Протокол №1
6. Договор РД-56-27/18.06.2015

12:48 | 23.04.15 | Обществени поръчки