Обществени поръчки

ОП-2015-3/11.05.2015г. – Публична покана – ID oт ПОП на АОП: 9041585

Извършване на охранителна дейност на общински учебни и детски заведения, детска кухня и център за семейно консултиране, находящи се на територията на район „Младост”

Съобщение за оттегляне на публична покана – публикувано на 13.05.2015г.

11:46 | 11.05.15 | Обществени поръчки