Обществени поръчки

ОП-2015-5/26.05.2015г. -Открита процедура – номер на поръчката в РОП на АОП: 01264-2015-0001

Конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни дейности на две общински учебни заведения на територията на район „Младост”, разделено на две обособени позиции:Обособена позиция № 1: “Конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни дейности на административен блок Г1 в сградата на 128 СОУ „Алберт Айнщайн””;Обособена позиция № 2: “Конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни дейности на ниско тяло „В-работилница” в 118 СОУ „Акад. Людмил Стоянов”- етап 2

1. Решение № РД-0903-1 от 26.05.2015г. публикувано на 26.05.2015г.

2. Обявление за обществена поръчка ПО-1200-17 от 26.05.2015г. публикувано на 26.05.2015г.

3. Документация от 26.05.2015г. публикувана на 26.05.2015г.

4.Протокол № РД-9303-3/22.06.2015г.-публикуван на 22.06.2015г.

5. Протокол №2 РД-0903-4/30.06.2015 – публикуван на 30.06.2015г

6. Съобщение за отваряне на ценови оферти – публикувано на 07.07.2015г.

7. Решение РД-0903-8/15.07.2015г. – публикувано на 15.07.20015г.

8. Протоколи от дейността на комисията публикувани на 15.07.2015г.

9. Договор № РД-56-29/03.08.2015г. и приложения към него-публикувани на 06.08.2015г

10. Договор № РД-56-30/03.08.2015г. и приложения към него -публикувани на 06.08.2015г

11. Информация за освобождаване на гаранции за участие публикувана на 06.08.2015г.

12. Допълнително споразумение към договор № РД-56-29/03.08.2015г. публикувано на 07.08.2015г.

13. Допълнително споразумение към договор № РД-56-30/03.08.2015г – 1 публикувано на 07.08.2015г.

14. Допълнително споразумение към договор № РД-56-30/03.08.2015г -2 публикувано на 07.08.2015г.

15. Допълнително споразумение към договор № РД-56-30/03.08.2015г -3 публикувано на 07.08.2015г.

16. Информация за извършени плащания по договор № РД-56-29/03.08.2015г. публикувано на 07.08.2015г.

17. Информация за извършени плащания по договор № РД-56-30/03.08.2015г. публикувано на 07.08.2015г.

18. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка за Обособена позиция № 1: “Конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни дейности на административен блок Г1 в сградата на 128 СОУ „Алберт Айнщайн”- публикувано на 19.11.2015г.

19. Информация за изпълнението на договор по обществена поръчка за Обособенапозиция 2: Конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни дейности наниско тяло „В-работилница” в 118 СОУ „Акад. Людмил Стоянов”- етап2”-публикувана на 07.12.2015г.

11:43 | 01.06.15 | Обществени поръчки