Обществени поръчки

ОП-2015-6а/01.06.2015г. – Публична покана – ID oт ПОП на АОП: 9042330

Жива охрана и/или охрана чрез СОТ на общински учебни и детски заведения, детска кухня и център за семейно консултиране, находящи се на територията на район “Младост”

1. Публична покана-дата на публикуване 01.06.2015г.

2. Документация-дата на публикуване 01.06.2015г

3. Протокол № 1 РД-0903-2/12.06.2015г.-публикуван на дата 12.06.2015г.

4. Договор РД-56-27/18.06.2015г.- публикуван на 19.06.2015г.

5. Ценово предложение и таблица № 1- публикувани на 19.06.2015г.

11:42 | 01.07.15 | Обществени поръчки