Обществени поръчки

ОП-2015-7/10.09.2015г. -Открита процедура – номер на поръчката в РОП на АОП: 01264-2015-0003

Изграждане на ново обединено детско заведение за 10 групи, в м.”Югоизточен град, Район-4-Зона 5″, кв.19 (нов 19а), УПИ II – ОДЗ, ж.к. “Младост-4”

 1. Решение № РД-0903-16/10.09.2015г. публикувано на 10.09.2015г.
 2. Обявление за обществена поръчка № ПО-1200-24/10.09.2015г., публикувано на 10.09.2015г.
 3. Документация – публикувана на 10.09.2015г.
 4. Решение № РД-0903-17/15.09.2015г. публикувано на 15.09.2015г.
 5. Промени по документация-публикувани на 15.09.2015г.
 6. Разяснение № към ПО-1200-24-[3]/29.09.2015г. по чл.29 от ЗОП публикувано на 29. 09.2015г.
 7. Разяснение № към РД-7000-54-[1]/05.10.2015г. по чл.29 от ЗОП публикувано на 05.10.2015г.
 8. Разяснение рег.№ към ПО-1200-24(10)/08.10.2015г. по чл.29 от ЗОП публикувано на 08.10.2015г.
 9. Решение № РД-0903-18/09.10.2015г., публикувано на 09.10.2015г.
 10. Протокол №1 РД-9304-38/22.10.2015г.-публикуван на 22.10.2015г.
 11. Съобщение за отваряне на ценовите оферти -публикувано на 16.11.2015г.
 12. Решение № РД-0903-21/27.11.2015г.-публикуван на 27.11.2015г.
 13. Протокол №1 РД-9304-38/22.10.2015г.-публикуван на 27.11.2015г.
 14. Протокол №2 РД-9304-40/16.11.2015г.-публикуван на 27.11.2015г.
 15. Протокол №3 РД-0903-19/23.11.2015г.-публикуван на 27.11.2015г.
 16. Протокол №4 РД-0903-20/27.11.2015г.-публикуван на 27.11.2015г.
 17. Информация за освобождаване на гаранции за участие – публикувана на дата 22.01.2016г.
 18. Договор № РД-56-57/30.12.2015г.- публикуван на дата 22.01.2016г.
 19. Приложения към договор № РД-56-57/30.12.2015г.- публикувани на дата 22.01.2016г.
 20. Информация за сключен договор – публикувана на дата 27.01.2016г.
 21. Информация за извършени плащания по договор № РД-56-57/30.12.2015г. дата на публикуване 27.01.2016г.

13:08 | 02.07.15 | Обществени поръчки