Обществени поръчки

ОП-2015-8/01.12.2015г. – Публична покана – ID oт ПОП на АОП: 9048372

Доставка на работно облекло, профилактични обувки, обувки и чанта за медицинските специалисти в общинските детски заведения /дейност “431” и дейност “437”/ и работещите в детска кухня на територията на СО – район “Младост”, разделена на две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: “Доставка на работно облекло за медицинските специалисти в общинските детски заведения /дейност “431” и дейност “437”/ и работещите в детска кухня на територията на СО – район “Младост” и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: “Доставка на профилактични обувки, обувки и чанта за медицинските специалисти в общинските детски заведения /дейност “431” и дейност “437”/ и работещите в детска кухня на територията на СО – район “Младост”

  1. Публична покана – дата на публикуване 01.12.2015г.
  2. Документация- дата на публикуване 01.12.2015г.
  3. Протокол № РД-0903-22/11.12.2015г.-дата на публикуване 11.12.2015г.
  4. Договор № РД-56-53/14.12.2015г. и приложения към него – дата напубликуване 14.12.2015г.
  5. Договор №РД-56-54/14.12.2015г. и приложения към него – дата напубликуване 14.12.2015г.

11:59 | 01.01.15 | Обществени поръчки