Обществени поръчки

ОП-2016-2/08.04.2016г. – Публична покана – ID oт ПОП на АОП: 9052300

“Доставка на камион-самосвал и доставка, поддръжка и сервизно обслужване на техническо оборудване, необходими за поддържане на зелените площи в междублоковите пространства в район “Младост”, разделена на две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Доставка на камион-самосвал и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Доставка, поддръжка и сервизно обслужване на техническо оборудване”

  1. Публична покана – дата на публикуване 08.04.2016г.
  2. Документация- дата на публикуване 08.04.2016г.
  3. Протокол № РМЛ16-РД92-3/21.04.2016г. – дата на публикуване 21.04.2016г.
  4. Заповед РМЛ16-РД09-124/09.05.2016г.-дата на публикуване 09.05.2016г.

11:07 | 08.04.16 | Обществени поръчки