Обществени поръчки

ОП-2016-3/16.05.2016г. – Събиране на оферти с обява – ID9053203 16 май 2016г.

Доставка на техника и сервизна гаранционна поддръжка на част от нея, необходими за поддържане на зелените площи в междублоковите пространства в район “Младост”, разделена на три обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на камион“,
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на техническо оборудване“ и
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на дробилна машина”

  1. Обява – дата на публикуване 16.05.2016г.
  2. Информация за публикувана обява – дата на публикуване 16.05.2016г.
  3. Документация – дата на публикуване 16.05.2016г.
  4. Информация за удължаване на срока за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 3 – пуликувана на 26.05.2016г., ID9053316
  5. Протокол № 1 РМЛ16-РД92-5/01.06.2016г. – публикуван на 01.06.2016г.
  6. Протокол № 2 с рег. № РМЛ16-РД92 – 6/02.06.2016 г. – публикуван на 02.06.2016г.
  7. Протокол № 3 РМЛ16-РД92-7/07.06.16г. – публикувано на 07.06.2016г.
  8. Договор с рег. № РМЛ16 – ДГ56 – 11/15.06.2016г., сключен на 20.06.2016г. – публикуван на 20.06.2016г.
  9. Договор с рег. № РМЛ16-ДГ56-17/01.07.2016 г., сключен на 01.07.2016г. – публикуван на 01.07.2016

12:12 | 16.05.16 | Обществени поръчки