Обществени поръчки

ОП-2016-4/07.07.2016г. –Публично състезание

Извършване на строително-монтажни работи – ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени в две общински детски заведения и доставка и монтаж на абонатна станция в едно средно общообразователно училище на територията на Столична община, район „Младост” разделени на три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Извършване на строително-монтажни работи – топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов“;
Обособена позиция № 2: Извършване на строително-монтажни работи – ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени и ремонт на тераси в 11 ОДЗ „Мики Маус“;
Обособена позиция № 3: Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и монтаж на нова и въвеждане в експлоатация на абонатна станция в 131 СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“.

1. Решение № РМЛ16-РД93-1/07.07.2016г. –дата на публикуване 07.07.2016г

2.Обявление за обществена поръчка № РМЛ16-ДИ05-182/07.07.2016Гг.- дата на публикуване 07.07.2016г.

3.Документация – дата на публикуване 07.07.2016г.

4.Протокол №1 РМЛ16-РД92-12/09.08.2016г.

5.Съобщение №РМЛ16-ДИ05-182 – [3]/17.08.2016г. – публикувано на 17.08.2016г.

6.Решение № РМЛ16-РД93-3/24.08.2016 г. – публикувано на 24.08.2016 г.

7.Решение № РМЛ16-РД93-4/24.08.2016 г. – публикувано на 24.08.2016 г.

8. Протокол по чл.181, ал. 4 от ЗОП – публикувано на 24.08.2016 г.

9. Протоколи от дейността на комисията – публикувано на 24.08.2016 г.

10. Договор № РМЛ16 – ДГ56 – 27/10.09.2016г. за обособена позиция № 2 – публикуван на 14.09.2016г.

11. Техническо и ценово предложение към Договор № РМЛ16_ДГ56_27_10.09.2016 – публикувано на14.09.2016г.

12. Договор РМЛ16 – ДГ56 – 28/10.09.2016г. – публикуван на 14.09.2016г.

13. Техническо предложение към Договор РМЛ16 – ДГ56 – 28/10.09.2016г. – публикувано на 14.09.2016г.

14. Техническо предложение към Договор РМЛ16 – ДГ56 – 28/10.09.2016г. – публикувано на 14. 09.2016г.

15. Ценово предложение към Договор РМЛ16 – ДГ56 – 28/10.09.2016г. – 14.09.2016г.

16. Обявление за възложена поръчка № РМЛ16 – ДИ05 – 182 – [4]/14.09.2016г. – публикувано на 14.09.2016г.

17. Допълнително споразумение към Договор № РМЛ16 – ДГ56 – 28/10.09.2016г., сключенo на 11.10.2016г. – публикувано на 17.10.2016г.

18.Допълнително споразумение към Договор № РМЛ16 – ДГ56 – 27/10.09.2016г., сключенo на 15.11.2016г. – публикувано на 18.11.2016г.

19:32 | 07.07.16 | Обществени поръчки