Обществени поръчки

ОП-2016-7/16.12.2016 г. -СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

ОП-2016-7/16.12.2016 г. -СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

“Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за медицинските специалисти в общинските детски градини и работещите в детска кухня на територията на район „Младост””

1. Обява – дата на публикуване 16.12.2016 г.

2. Документация – дата на публикуване 16.12.2016 г.

3. Образци – дата на публикуване 16.12.2016г.

4. Информация – публикувано на 16.12.2016 г.

5. Протокол – РМЛ16-РД92-26- публикуван на 27.12.2016

6. Договор № РМЛ16-ДГ56-41/28.12.2016 г. – публикуван на 28.12.2016 г.

7. Ценова оферта – публикувана на 28.12.2016 г.

8. Техническа оферта публикувана на 28.12.2016 г., свалете тук ↗

18:27 | 16.12.16 | Обществени поръчки