Обществени поръчки

ОП-2017-1/12.04.2017 г. – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

OTKPИTА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 

Комплексна доставка на хранителни продукти за общински детски градини /ДГ/ и детска кухня /ДК/ и транспортиране на приготвената храна до пунктовете на ДК на територията на район “Младост”

1.Заглавна страница

2. Документация

3. Образци

4. Решение №РМЛ17-РД93-2 от 12.04.2017г.

5. Обявление № към РМЛ17-ДИ05-101-2 от 12.04.2017 г.

6. Решение №РМЛ17-РД93-4 от 17.05.2017

7. Информация при производство по обжалване №РМЛ 17 ДИ05-101-3

8. Обявление №РМЛ17-ДИ05-101-(4) от 29.05.2017г.

 

17:12 | 12.04.17 | Обществени поръчки