Обществени поръчки

ОП-2017-12/11.08.2017 г. – Събиране на оферти с обява – Ремонт на покрив на 71 Детска градина “Щастие”

Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, чрез ремонт на покрив на обект: ОДЗ 71 “Щастие”, УПИ I, кв.6, ж.к. „Младост“-1,между бл.22,бл.23 бл.26, р-н „Младост“, гр. София

Предмет на настоящата обществена поръчка е “Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, чрез ремонт на покрив на обект: ОДЗ 71 “Щастие”, УПИ I, кв.6, ж.к. „Младост“-1,между бл.22,бл.23 бл.26, р-н „Младост“, гр. София“

Обект:ОДЗ 71 “Щастие”, УПИ I, кв.6, ж.к. „Младост“-1,между бл.22,бл.23 бл.26, р-н „Младост“, гр. София
Сградата на ОДЗ №71 “Щастие” се намира в УПИ І- за обединено детско заведение, кв.6, м. “Южна градска територия 2-ра част”, ул. „Димитър Моллов” № 2, ж.к. ”Младост-1” – до бл. 22, р-н “ Младост”, гр. София.
Обединеното детско заведение е въведено в експлоатация през 1975г. съгласно Акт за общинска собственост № 28/17.09.1996г.

  1. Обява
  2. Документация
  3. Образци в (.docx формат)
  4. Приложения
  5. Информация до АОП
  6. Протокол №РМЛ17-РД92-29/05.09.2017 г.
  7. Договор

16:39 | 11.08.17 | Обществени поръчки