Обществени поръчки

ОП-2017-13/27.10.2017 г. – Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност за обекти от образователната инфраструктура в СО Район Младост

„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност за обекти от образователната инфраструктура в Столична Община район “Младост” по три обособени позиции, както следва:

 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект за подмяна на отоплителна инсталация за 82 ОУ „Васил Априлов“, кв. Горубляне, район Младост СО”;
 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект за внедряване на мерки за повишаване на ЕЕ за 145 ОУ „Симеон Радев“, Младост 1 А, район Младост СО“ и
 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 ”Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проектза внедряване на мерки за повишаване на ЕЕ за 39 СУ „Петър Динеков“, Младост 2, район “Младост СО”
 1. Документация
 2. Решение
 3. Обявление
 4. Образци
 5. Приложения
 6. Допълнително разяснение №1
 7. Допълнително разяснение №2
 8. Протокол №1
 9. Покана за отваряне на ценови оферти
 10. Протокол 2
 11. Протокол 3
 12. Доклад
 13. Решение ОП1
 14. Решение ОП3
 15. Протокол 4
 16. Доклад 2
 17. Решение ОП2
 18. Обявление за възложена поръчка Имп. №862981/15.08.2018г.

18:09 | 27.10.17 | Обществени поръчки