Обществени поръчки

ОП-2017-14/27.11.17 г. – Събиране на оферти с обява – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери

ОП-2017-14 – Събиране на оферти с обява: “Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за медицинските специалисти в общинските детски градини и работещите в детска кухня на територията на район „Младост“”

Предмет:
Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за медицинските специалисти в общинските детски градини и работещите в детска кухня на територията на район „Младост“

  1. Документация – 27.11.17 г.
  2. Обява – 27.11.17 г.
  3. Информация публикувана на 27.11.17 г.
  4. Приложения
  5. Информация до АОП за удължаване на срока
  6. Съобщение
  7. Протокол
  8. Договор

18:41 | 27.11.17 | Обществени поръчки