Обществени поръчки

ОП-2017-4/09.06.2017 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на СО район Младост“ бл. 520

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Младост“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции:

1. Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 1A, бл.520, вх.1,

2. Обособена позиция 2 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 1A, бл.520, вх.1 (по обособена позоция 1)

3. Обособена позиция 3 – Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 1A, бл.520, вх.1 (по обособена позоция 1)

Документи:

 1. Решение № РМЛ17-РД93-7/07.06.2017 г.
 2. Обявление РМЛ17-ДИ05-155/07.06.2017 г.
 3. Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
  Свалете Приложенията и образците в .doc формат
 4. Приложение №2
 5. Обект “Жилищен”бл.520 (zip файл 1) (zip файл 2)
 6. Разяснения на условията за обществената поръчка №РМЛ17-ДИ05-153-(2) от 03.07.2017 г.
  Разяснения 2 на условията за обществената поръчка №РМЛ17-ДИ05-153-(2) от 03.07.2017 г.
 7. Протокол 1 от 23.10.2017 г.
 8. Съобщение № РМЛ17-ДИ05-155-[3]/14.12.2017 за отваряне на ценовите предложения – публикувано на 14.12.2017г.
 9. Решение № РМЛ18-РД92-8 от 25.06.2018г. публикувано на 28.06.2018г.
 10. Обявяване на влязло в сила решение за прекратяване на процедура №862114/10.08.2018г.

16:46 | 09.06.17 | Обществени поръчки