ОП-2017-4/09.06.2017 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на СО район Младост“ бл. 520

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #eeeeee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}