Обществени поръчки

ОП-2017-6/04.07.2017 г. – СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА – Ремонтни дейности за осигуряване на зони за отдих и спорт в междублокови пространства

ОП-2017-6/04.07.2017 г. – Събиране на оферти с обява:

“Ремонтни дейности за осигуряване на зони за отдих и спорт в междублокови пространства в СО р-н Младост по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Възстановяване и обновяване на съществуваща детска площадка, намираща се в жк. „Младост 1”, кв. 14, УПИ IV, зад бл. 28, район „Младост”.

  1. Обява РМЛ17-ДИ05-184/04.07.2017 г.
  2. Документация
  3. Образци
  4. Информация публикувана в АОП на 04.07.2017
  5. Протокол
  6. Договор Обособена позиция 1
  7. Договор Обособена позиция 2

17:46 | 04.07.17 | Обществени поръчки