Обществени поръчки

ОП2017-8/10.07.2017 г. – Изпълнение на СМР за ремонт на покрив, ремонтно възстановителни работи и ремонт ел. инсталацията

Предмет на настоящата обществена поръчка ОП2017-8/10.07.2017 г. е:

Изпълнение на СМР за ремонт на покрив, ремонтно възстановителни работи на 2-ри етаж включващи и ремонт ел. инсталацията и подмяна на осветителни тела в сградата на Читалище „Васил Левски“, гр. София, р-н „Младост“, кв. Горубляне, Бул. „Самоковско шосе“ № 53, поземлен имот с идентификатор 68134.4086.417

  1. Документация
  2. Обява
  3. Образци в .docx формат
  4. Приложение
  5. Информация публикувана в АОП на 10.07.2017
  6. Протокол
  7. Договор

17:18 | 10.07.17 | Обществени поръчки