Уважаеми родители,

от 08.04.2024 г. Информационната система за обслужване на детските заведения подготвителните групи и първи клас в училищата на Столична община е отворена за кандидатстване, промяна на обстоятелства и пренареждане на желания за свободните места в детските ясли, детските градини и предучилищните групи в училищата за първо класиране с прием от м. септември 2024 г.
Системата ще бъде заключена на 09.05. 2024 г.
Класирането и обявяването на резултатите ще бъде на 10.05.2024 г.