Новини

Отворено писмо от Националната асоциация на строителните предприемачи за подобряване работата в район “Младост” СО от назначаването на арх. Румен Русев за временно изпълняващ длъжността кмет

До:                                                    

Г-жа Йорданка Фандъкова

        Кмет на Столична Община

До:                                                    

   Г-н Елен Герджиков,

   Председател на

     Столичен общински съвет

До:                                                    

     Арх. Румен Русев

  ВрИД Кмет на район „Младост“

До:                                                    

      Арх. Здравко Здравков

Главен архитект Направление

„Архитектура и градоустройство“ към СО

Копие до:                                                    

МЕДИИТЕ                          

                                                                   

ОТВОРЕНО  ПИСМО

от

Националната асоциация на строителните предприемачи

 

Уважаема г-жо Фандъкова,

Уважаеми г-н Герджиков,

Уважаеми арх. Русев,

Уважаеми арх. Здравков,

 

Обръщаме се към Вас от името на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) в България. Организация, която обединява водещите строително-инвестиционни компании, активни на територията на Столична община.  От своето създаване ние работим за постигане на най-добра среда за развитие на бранша чрез изграждане на доверие между заинтересованите страни.

Като структура, която представлява и защитава интересите на своите членове и на предприемаческия бизнес като цяло, и която полага усилия за укрепване, развитие и насърчаване на инвестиционното строителство в България, през последните години многократно сме алармирали обществеността за забавяне и необосновани случаи на мълчалив отказ от обслужване в администрацията на район „Младост“.

В период от година и половина калкулирахме загуби като преките последствия за бизнеса на територията на общината, резултат от съществените забавяния и немотивираните откази за придвижване на документацията.

С настоящото писмо бихме искали да изкажем благодарността си към Вас за предприетите бързи и отговорни действия, които доведоха до качествено подобряване на административното обслужване в район „Младост“.

От назначаването на арх. Румен Русев за временно изпълняващ длъжността кмет, отчитаме драстична промяна в управлението на екипа и неговата работа.

В резултат преписки, безпричинно задържани повече от година, бяха придвижени. Постигнатото е видимо за всички – както за нас строителните предприемачи, така и за жителите на квартала. В момента „Младост“ е работеща община, а отношението към гражданите и бизнеса отговаря на добрите практики.

С оглед на наблюденията ни от преминалия период на неефективно функциониране на СО – район „Младост“, можем за пореден път да заключим, че работата на местната администрация е ключова не само за бизнеса и гражданите, но и за дългосрочната перспектива за развитие на града.

Инвестиционните намерения на компаниите, членове на Националната асоциация на строителните предприемачи, отговарят както на търсенето на домакинствата, така и на мащабната програма на Столична община за развитие на града. В този смисъл активният и ефективен диалог, съвместната работа и защитата на обществените интереси без съзнателното създаване на пречки в работата на едната или другата страна, са ключови за доброто развитие на районите на столицата.

Надяваме се, че във всички администрации на територията на Столична Община ще продължава и занапред да се работи ефективно като се спазва единствено и само  върховенството на закона.

 

С уважение,

Управителен съвет на

Националната асоциация на строителните предприемачи

 

11:32 | 11.07.18 | Новини