• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00
  • ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Новини касаещи МКБППМН

Откриване на новия център за семейно консултиране към МКБППМН СО "Район Младост"