Новини касаещи МКБППМН

Откриване на новия център за семейно консултиране към МКБППМН СО "Район Младост"