Новини

Откриване на строителна площадка в кв. „Горубляне“

Днес, 12.03.2019 г. от 10:00 ч. в кв. „Горубляне“ бе открита строителна площадка на обект „Изграждане на канализация и подмяна на съществуващ водопровод по улиците, попадащи във водосбора на Главен колектор IV между ул. „Деян Попов“ и ул. „Хан Аспарух“, кв. „Горубляне“, район „Младост“ по ул. „Боте Бърборков“ от ул. „Деян Попов“ до ул. „Лазар Плачков“, ул. „Лазар Плачков“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Петър Дипларов“, ул. „Ален мак“ и 6 броя тупици“

Проектът се възлага от Столична община, чрез концесионер „Софийска вода“ АД и е с продължителност на изпълнението – 190 работни дни.

Реализацията на този проект се случи благодарение на зам.-кмет по направление “Инвестиции и строителство” на Столична община – г-жа Ирина Савина. С нейното съдействие и усилена работа бяха отпуснати 2 225 000 лв., с които да бъдат извършени нужните строително-монтажни работи.

На откриването на строителната площадка, днес, присъства Кметът на Столична община район „Младост“ – арх. Румен Русев, зам.-кмет на район „Младост“ – инж. Снежана Вълкадинова, инж. Теодора Никленова – нач. отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство“ на район „Младост“, както и представители от „Софийска вода“ АД и фирмата изпълнител – „Гелак“ ООД – Георги Гелов.

При откриването на строежа арх. Русев отново изрази своята признателност към г-жа Савина за цялостното съдействие по реализацията на този обект.

Чрез изграждането на канализацията и подмяната на водопровода, жителите на кв. „Горубляне“ ще повишат качеството си на живот, което е и сред основните приоритети на арх. Русев.

Всеки, който иска да се запознае с проекта, може да го разгледа в сградата на СО район „Младост“ на адрес: ж.к. „Младост“ 3, ул. „Свето Преображение“ № 1, ет. 2, стая 213, инж. Теодора Никленова.

 

12:31 | 12.03.19 | Новини