Обществени поръчки

ОП-2017-3/08.06.2017 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на СО район Младост“ бл. 251

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Младост“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции:

1. Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 2, бл.251,

2. Обособена позиция 2 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 2, бл.251 (по обособена позиция 1)

3. Обособена позиция 3 – Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 2, бл.251 (по обособена позиция 1)

Документи:

1. Решение № РМЛ17-РД93-6/06.06.2017 г.
2. Обявление РМЛ17-ДИ05-153/06.06.2017 г.
3. Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Свалете Приложенията и образците в .doc формат
4. Приложение №2
5. Обект “Жилищна сграда блок 251” (zip файл 1) (zip файл 2)
6. Решение за изменение на информацията
7. Протокол 1 от 13.11.2017
8. Решение № РМЛ18-РД93-1 от 30.03.2018г. качено на 02.04.2018г.

9. Решение № РМЛ18-РД92-10 от 26.06.2018г. публикувано на 28.06.2018г.

10. Обявяване на влязло в сила решение за прекратяване на процедура с №862119/10.08.2018г.

 

 

22:06 | 08.06.17 | Обществени поръчки