Обществени поръчки

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН МЛАДОСТ-СО ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН МЛАДОСТ-СО ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

по две обособени позиции

Обособена позиция 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 251“

Обособена позиция 2: „Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 1А“, бл. 520, вх. 1“.

Проект на договор ОП1 – публикувано на 21.12.2018 г.
Проект на договор ОП2 – публикувано на 21.12.2018 г.
Техническа спецификация – публикувано на 21.12.2018 г.
Указания за участие – публикувано на 21.12.2018 г.

Единен европейски документ за обществени поръчки – публикувано на 21.12.2018 г.

Образци:

Образец 1 – публикувано на 21.12.2018 г.
Образец 2 – публикувано на 21.12.2018 г.
Образец 3 – публикувано на 21.12.2018 г.
Образец 4 – публикувано на 21.12.2018 г.
Образец 5 – публикувано на 21.12.2018 г.
Образец 6 – публикувано на 21.12.2018 г.
Образец 7 – публикувано на 21.12.2018 г.
Образец 8 – публикувано на 21.12.2018 г.
Приложение 8А ККС – публикувано на 21.12.2018 г.
Приложение 8Б ККС – публикувано на 21.12.2018 г.

Обявление – публикувано на 21.12.2018 г.

Решение – публикувано на 21.12.2018 г.

Protokol_1_23.01.2019 – публикувано на 15.07.2019 г.

Съобщение до заинтересованите страни Отваряне на ценови оферти – публикувано на 03.09.2019 г.

Протокол 2 – публикувано на 30.09.2019 г.
Протокол 3 – публикувано на 30.09.2019 г.
Протокол 4 – публикувано на 30.09.2019 г.
Решение – публикувано на 30.09.2019 г.
Доклад – публикувано на 30.09.2019 г.

Протокол 5 – публикувано на 19.05.2020 г.

Покана отваряне на ценова оферта – публикувано на 09.06.2020 г.

Доклад комисия бл. 520 – публикувано на 25.06.2020 г.
Протокол 6 бл. 520 – публикувано на 25.06.2020 г.
Протокол 7 бл. 520 – публикувано на 25.06.2020 г.
Решение бл. 520 – публикувано на 25.06.2020 г.

Договор Сетатех с приложения – публикувано на 26.10.2020 г.

13:28 | 21.12.18 | Обществени поръчки