Новини

Отпуснати средства за текущи ремонти по пътната инфраструктура в район „Младост“

На база постъпили в район „Младост“ сигнали от граждани за проблемни пътни и пешеходни участъци бе изготвената програма за текущи ремонти по пътната и тротоарна настилка за 2019 г. на обща стойност 300 000 лв. с ДДС.

Програмата бе представена на Столична община за разглеждане и в края на миналата седмица бе одобрена, а в началото на тази седмица сумата е отпусната.

От началото на годината до днес са отпуснати 380 000 лв. с ДДС за ремонти на пътна настилка, като последният одобрен транш от 300 000 лв. с ДДС, ще бъде оползотворен предимно за тротоарна настилка и участъци с обществено значение.

Зам.-кмет инж. Снежана Вълкадинова и екипът й стартира и изпълнението на програмата, което ще бъде поетапно и следва да се изпълни до края на календарната 2019 г.

С отпуснатите средства и планираните ремонти се цели подобряване на инфраструктурата в район „Младост“ и подобряване качеството на живот, което е основен приоритет на арх. Румен Русев – ВрИД Кмет на района и екипът му.

За повече информация може да се запознаете с програмата тук: 010719_Програма

11:00 | 02.07.19 | Новини