Отчети

Отчет (05 юни – 09 юни) 2017 г.

 

Уважаеми съграждани,

През изминалaта работна седмица (05-09 юни) продължава повторно косене на зелените площи в междублоковите пространства в район „Младост”.

През изминалата седмица бяха открити процедури ОП-2017-4/09.06.2017 г, ОП-2017-3/08.06.2017 г. и ОП-2017-2/08.06.2017 г..за възлагане на обществени поръчки по „Национална програма  за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради”за обособени позиции на сгради с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 1A, бл.520, вх.1,ж.к. „Младост“ 2, бл.251;, ж.к. „Младост“ 4, бл.479, вх.А.

Поръчките се финансират със средствата по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия за живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

От понеделник 5 юни започна програма на “Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни” с деца начален курс 2-4 клас в 144 СУ „Народни будители”. Програмата е за превенция на агресията и насилието в училище чрез спортни мероприятия – щафетни игри.

До края на месеца децата ще спортуват всеки понеделник и сряда по тази тази инициатива.

 

Напомняме на гражданите, че деловодството на район „Младост” вече е с удължено работно време от 8,00 ч. до 18,00 ч.

За отчетния период в деловодството на района са обработени 1616 документа.

Желаем Ви успешна нова седмица.

14:39 | 13.06.17 | Отчети