Отчети

Отчет (3-7 юли)

Уважаеми съграждани,

През изминалата работна седмица (3-7 юли) деловодството на Район „Младост” обработи рекордните 1737 документа.
Като по-основни задачи и дейности трябва да отбележим, че през седмицата започна събиране на оферти за възстановяване и обновяване на две детски площадки –в кв „Полигона” и в „Младост” 1.
Стартира обществена поръчка за изпълнение на строително-монтажни работи за отводняване и укрепване основите на 75-то ОДЗ
„Сърчице“.
Започна работа по подготвяне на конкурсна документация за ученическо столово хранене в училищата в района, която трябва да бъде дадена за утвърждаване от Кмета на района до края на тази седмица.
Вече тече подготовката за Деня на София 17 септември. През тази година за първи път той ще бъде честван в район „Младост” в рамките на два дни, като първият ден ще бъде организиран като спортен празник.
Продължава лятната програма за деца, организирана от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни непълнолетни. Както вече Ви съобщихме през 12-те дни на програмата се организират посещения в културни институции, исторически местности, екскурзии и др.

Желаем Ви успешна седмица.

14:40 | 12.07.17 | Отчети