Обяви за работа

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 01.03.2023 г. до 17.03.2023 г. в Съвместното командване на специалните операции

За повече информация:

 

http://www.mod.bg       МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

http://www.comd.bg     ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

фейсбук страница:      Военно окръжие І степен – София

 

Военно окръжие І степен – София:

Офис за военен отчет в район „Младост”,

гр.София, ул. ”Свето Преображение” № 1, стая № 109,

тел. 02/9067 624; 02/9067 625; 0887 701 533

Набиране на кандидати за военна служба, курсанти и доброволен резерв,

гр. София, ул. Г. Бенковски № 12, стая 101,

тел.: 02/ 922 38 24; 02/ 922 38 25; 0882 287 929