Обявление по ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община-район „Младост“, обявява в изпълнение на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че е издадена заповед № РМЛ19-РА50-15 от 21.06.2019г. на Главния архитект на район „Младост“ на СО, с което се разрешава изработването на проект за изменение на плана за регулация на УПИ I-2356, УПИ XIV-2356 и УПИ IV-790, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 68134.4094.781 и 68134.4094.5600 кв. 11, м. „в. з. Американски колеж I част“, район „Младост“ по плана на гр. София.

 

Столична община-район „Младост“, обявява в изпълнение на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че е издадена заповед № РМЛ19-РА50-16 от 21.06.2019г. на Главния архитект на район „Младост“ на СО, с което се разрешава изработването на проект за изменение на плана за регулация на УПИ I-15 и контактни УПИ II-16 и УПИ ХI-19, в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68134.4095.499 кв. 101, м. „Горубляне“, район „Младост“ по плана на гр. София.

 

Столична община-район „Младост“, обявява в изпълнение на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че е издадена заповед № РА50-415 от 03.06.2019г. на Главния архитект на СО, с което се разрешава изработването на проект за изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХI „за КОО, инж. инфраструктура и обсл. обекти“, като се създава нов УПИ XIII-469 „за ЖС, общ. обсл. и ТП“, кв. 24Д, м. „Младост 4“, район „Младост“ на СО по имотни граници на поземлени имоти с идентификатори 68134.4089.469 и 68134.4089.6662 по КККР с предвиждане за алея и озеленяване.

10:17 | 24.06.19 | Обявление по ЗУТ