Съобщения

Пиесата “А ти какво би направил”

Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към Столична община- район “Младост”, училищният съвет на 118 СУ  “Академик Людмил Стоянов”, общественият съвет на 128 СУ “Алберт Айнщайн” и ръководството на 131 СУ “Климент Аркадиевич Тимирязев” организираха пиеса с цел превенция на тормоза, агресията и насилието в училище чрез театър форум “Цвете”. Пиесата  “А ти какво би направил” предизвика голям интерес сред учениците. Тя е наречена по този начин, защото след като веднъж видят цялата пиеса, учениците могат да изиграят пиесата отново като показват как биха я променили.

Мероприятията бяха открити от зам.- кмета на район “Младост” Биляна Петрова и секретаря на МКБППМН  към район “Младост” – Стела Цакина.

      

 

12:42 | 05.04.17 | Съобщения