Становище от граждани

Писмено възражение във връзка със застрояване на нов УПИ IX-3020, северно от бл. 469Б

11:26 | 10.10.17 | Становище от граждани