Становище от граждани

Писмено възражение във връзка със застрояване на нова сграда, северно от бл. 469Б

11:34 | 11.10.17 | Становище от граждани