УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Уведомяваме Ви, че във връзка с изпълнение на проект: “Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София”, компонент „Транспортна свързаност и достъпна среда“ на територията на район „Младост“ – СО, съобразно лошата метеорологична обстановка се удължава срока за цялостното изпълнение на южния тротоар по ул. „Свето Преображение“, в участъка от подхода за паркинга на бл.329 (заведение СУИТ) покрай бл.328 до ул. „Николай П. Николаев“.
Срока за изпълнение на тротоара е 03.06.2024г.-28.06.2024г.
В тази връзка е необходимо паркираните превозни средства, в цитирания по-горе участък, да бъдат преместени.