Подаване на възражения до 1.11.17г. относно изменение на уличната регулация на кръстовище бул. „Андрей Сахаров“, бул. „Андрей Ляпчев“ и бул. „Бъднина“

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #eeeeee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}