Обявление по ЗУТ

Подаване на възражения до 1.11.17г. относно изменение на уличната регулация на кръстовище бул. „Андрей Сахаров“, бул. „Андрей Ляпчев“ и бул. „Бъднина“

Столична община-район „Младост“ на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на уличната регулация на кръстовище бул. „Андрей Сахаров“, бул. „Андрей Ляпчев“ и бул. „Бъднина“, прилежащо на кв. 5а, м. „Бул. Людмила Живкова“ (бул. „Александър Малинов“), кв. 5г м. „Младост 1А“, кв. 23 кв. 2в на м. „Младост 3“.
Проектът е изложен във фоайето но втория етаж в сградата на район „Младост“, ул. „Свето Преображение“ № 1.

Обявлението е публикувано в бр. 64 от 08.08.2017г. на Държавен вестник.

Всеки гражданин може да даде писмено мнение, възражение или становище относно проекта до 1.11.17г. в деловодството на Община “Младост” и в контактната форма на сайта на Общината:  https://mladost.bg/signal/

 

15:46 | 25.10.17 | Обявление по ЗУТ