1. Цялата обява
  2. Заявление за участие
  3. CV европейски формат – образец
  4. Уведомление за поверителност на кандидатите