Съобщения

Подробности за изграждане на канализация и водопровод в “Горубляне”

Проектът за „Изграждане на канализация и подмяна на съществуващ водопровод по улиците, попадащи във водосбора на главен колектор IV между ул. „Петър Дипларов“ и ул. „Деян Попов“ в кв. „Горубляне“, предвижда изграждане на нови канали и подмяна на старите и амортизирани етернитови водопроводи по улици: ул. „Висока ела“, ул. „Георги Зоев“, в участъка от ул. „Искър“ до бул. „Самоковско шосе“, ул. „Боте Бърборков“ в участъка от ул. „Георги Зоев“ до ул. „Деян Попов“, ул. „Деян Попов“, ул. „Манол Велев“ и ул. „Шамако“. Общата дължина на канализационната мрежа за изграждане е 1250м с диаметри от 300мм до 600мм, с тръби от полипропилен. Прилежащите имоти ще бъдат отводнени към новоизградения канал. Предвижда се и отводняване на улиците чрез изграждане на улични оттоци. Ще се реконструират 1316м стари етернитови водопровод с диаметри 60мм, 80мм, 100мм, като се поставят нови от полиетилен, с диаметри 110мм и 140мм. Сградните водопроводни отклонения ще бъдат превключени към новите водопроводи.
Реализацията на проекта ще подобри качеството на предоставяната от дружеството услуга водоснабдяване и ще осигури услугите канализация и пречистване на отпадъчна вода за живеещите на посочените улици в кв. Горубляне.
Инвестиционният проект на „Софийска вода” АД е с прогнозна стойност 1 980 000 лв. Срокът за изпълнение на строежа е 160 работни дни.

Още за реализацията на проекта ТУК.

11:11 | 22.06.17 | Съобщения