Новини

Позиция на арх. Румен Русев – ВрИД Кмет на район „Младост“

Уважаеми дами и господа,

жители на район „Младост“,

 

Във връзка с писмо с вх.№РМЛ16-ВК08-452-(16) от 20.03.2019 г. от ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК на територията на Столична община, искам да изразя пълното си съгласие със становището на г-жа Лилия Христова по повод казуса, описан в писмото, което можете да видите тук: Писмо Обществен посредник на СО

Искам ясно да заявя, че не би следвало да ми бъде търсена отговорност за действия или бездействия по неща, които са се случвали много преди да заема позицията на ВрИД Кмет на район „Младост“.

Смятам, че всеки човек е длъжен да носи отговорност и да поема последствията от собствените си решения и избори, а не те да му бъдат изисквани на база чужди такива.

Заемайки длъжността ВрИД Кмет на район „Младост“ аз съм длъжен да спазвам Законите на Република България и да защитавам интересите на гражданите в рамките на тези закони.

Лесно е да се подхвърлят обвинения, още по-лесно е да се експлоатира една заварена ситуация като трамплин за несправедливи обвинения, но аз съм човек, за който на първо място е спазването на правилата и няма да променя тази си гледна точка.

В работата си залагам на коректност, на бързи срокове за изпълнение, когато обстоятелствата, законите и административните процедури ми го позволяват, на Законите и правилата в държавата и на това да понесе отговорността на взетите от мен решения.

 

С уважение:

Арх. Румен Русев – ВрИД Кмет на СО район „Младост“

12:25 | 21.03.19 | Новини