Новини

Покана за включване в Празника на "Младост"

Столична община Район „Младост“ обявява отворена покана за участие в „Младост Фест – Традиционен  празник на Район „Младост”. Събитието е включено в Календара на културните събития на Столична община и ще се проведе в периода 3-5 юни 2022 г., в парка и на откритата сцена в ж. к. „Младост” 3. Фестивалната програма включва тематични вечери, посветени на карнавалния костюм и танц, поп музиката, на народното творчество с много настроение през трите дни.

Столична община – Район „Младост” кани изпълнители, групи, читалища, училища, детски градини, клубове по интереси за участие в празника. Препоръчва се сценичните музикални групови участия да са с времетраене до 10 минути, а индивидуалните до 6 минути, освен ако спецификата на изпълнението не изисква по-голяма продължителност. Времето за участие на артисти, чийто изпълнения не се нуждаят от сценично пространство е неограничено, в рамките на фестивалната програма. Програмата няма конкурсен характер. На всички групи/индивидуални изпълнители ще бъдат връчени грамоти, подписани от кмета на Столична община – Район „Младост”.

За участие в празника е необходимо попълване на приложения Формуляр за участие – Заявление за участие и съпътстващите декларации.

Заявления за участие се приемат до 6 май 2022 г. на имейл office@mladost.bg или през Акстър. Организаторите си запазват правото да отказват и връщат заявки, поради запълване на фестивалната програма или поради несъответствие на предложения репертоар с тематиката на Фестивала. Евентуалният отказ ще бъде направен не по-късно от 15 май 2022 г. В срок до 23 май 2022 г. участниците ще бъдат уведомени за датата и часа, в които ще могат да се включат във фестивалната програма. Организаторите не поемат пътни и разходи за пребиваването.

За допълнителна информация: тел. 02/90 67 672 – В. Неделчева

02/ 90 67 670 – Н. Енчев