Новини

Покана за кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2018 г.

ПОКАНА

На основание Заповед № СОА18-РД09-492/17.05.2018 г. на Кмета на Столична община, откриваме процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2018 г.

Краен срок за получаване на проектните предложения – до 17,00ч. на 18.06.2018 г. в деловодството на район „Младост“.

Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване от електронния адрес на Столична община: www.sofia.bg в темата „Околна среда – Програми и проекти”.

Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция „Зелена система” на СО, на бул.”Ломско шосе” № 2А, ет.4, ст.3 и ст.7, тел.: 02 904 14 27, 02 904 14 26, 02 904 14 23, всеки петък от 10,00ч. до 12,00ч. и на e-mail: so_green@abv.bg .

Длъжностни лица от район „Младост“, които ще дават указания, насоки и информация по програмата:

инж. Елица Петрова-гл. експерт „Екология“-02/ 974 62 30, в. 186;

Гинка Баева-гл. специалист-02/ 974 62 30, в. 181.

 

16:20 | 23.05.18 | Новини