Обществени обсъждания

Покана за участие в заключителна дискусия 13.05.2021 г.

Столична община – район „Младост” Ви кани да участвате в заключителна дискусия по процедура за обществено обсъждане на:

  1. Проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. ЖК „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО;
  2. Проект за изменение на план за регулация и план – схеми на инженерната инфраструктура в обхват на част от улица „Михаил Греков“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, част от бул. „Копенхаген“, р-н „Младост“ СО;
  3. Проект за план за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“ , р-н „Младост“ СО.

 

Заключителната дискусия ще се проведе на 13.05.2021г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн), чрез платформата WEBEX.

Линк за включване в дискусията:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m6099f5133125abc5a5d7f1217927e4dd

9:56 | 13.05.21 | Обществени обсъждания