Съобщения

Покана

На основание заповед № СОА16-РД-09-793/ 28. 04. 16 г. на Йорданка Фандъкова-кмет на Столична община и заповед № СОА 16-РД09-897/ 03. 06. 16г. на Юлия Ненкова-зам. кмет на Столична община е открита процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма “Зелена София” за 2016г. Краен срок за подаване на проектните предложения-до 17.00 ч. на 06. 07. 16 г. в деловодството на район “Младост”, за кандидатстване на територията на района.
Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване от електронния адрес на Столична община: www.sofia.bg в рубриката “Зелена система-новини и актуално”.
Допълнителна информация за процедурата може да се получи в:
1. Дирекция “Зелена система” на СО на бул. “Ломско шосе” № 2А, ет. 4, ст. 3 и ст. 7, тел.: 904 14 27, 904 14 26, всеки петък от 10,00 ч. до 12, 00 ч. и на e-mail: so_green@abv.bg;
2. СО-район “Младост” на ул. “Св. Преображение” № 1, ж. к. “Младост 3”, ет. 3, ст. 320 и ст. 321, тел.: 9746230, в. 181 и 186; 8748147 от понеделник до петък от 8. 30 ч. до 12. 30 ч. и от 13. 00 ч. до 17. 00 ч.

14:00 | 07.06.16 | Съобщения