Новини

ПОКАНА

Уважаеми визионери! 

Каним Ви на 8-ми октомври, (вторник) от 18 часа, под куполите на Софийското Ларго да открием заедно изложбата “София утре”, с която представяме резултатите от работата по Визия за София. Изложбата ще покаже изчерпателно стъпките и начина на работа по инициативата, основните изследвания, изводите, целите за бъдещето и начините, по които те могат да бъдат постигнати. Куратор е Владия Михайлова. 

Ще видите мащабен макет на София, на който по хоризонтала ще бъдат представени данни за качеството на живот в града, както и за конкретни теми като трафика, водата и въздуха, отпадъците, застрояването, икономическия потенциал на града, естетическия вид, неравенствата, достъпа до култура и образование, моделите на управление и администрацията и т.н. Ще бъде обърнато внимание на конкретни райони и квартали – какви са техните проблеми и в каква посока могат да се развиват. По вертикална линия в изложбата ще бъдат представени дългосрочните цели за развитие на общината, стъпките към тях и конкретните мерки, които трябва да предприемем за тяхното осъществяване. 

По време на изложбата, можете да следите в новините на сайта ни и във Facebook за програмата от представяния на инициативи, които работят в синхрон с ключовите цели за развитието на града. В момента набираме доброволци, които да се включат в екипа на изложбата. Ако познавате някой, който би искал да дари от времето си, ще сме благодарни да споделите с него този ЛИНК

Досега в работата по Визията се включиха повече от 10 000 експерти, организации и граждани, бяха проведени множество изследвания, анализи и дискусии. В резултат формулирахме 24 дългосрочни цели за развитие на Столична община, стъпки и мерки за тяхното постигане и индикатори, с които ще следим прогреса. Те ще бъдат описани в стратегическия документ Визия за София, който ще бъде внесен за гласуване в новия мандат на Столичен общински съвет веднага след Местни избори 2019. Веднъж приета, Визията ще служи за основа за промяната на Общия устройствен план на Столична община, както за координиране, мониторинг и обновяване на общинските стратегически и планови документи занапред. 

Куратор на изложбата “София утре” е Владия Михайлова
Координатор: Петко Стоянов
Дизайн на основна инсталация: Иван Бонев
Дизайн на изображения: FourPlus
С участието на художниците Красимир Терзиев и Антон Цанев 
Приложено изпращам покана, а за повече информация за изложбата, можете да следите събитието във Facebook

16:07 | 03.10.19 | Новини