Събития

Посещение в Центъра за приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм

На 02.02.2016 г. представители от администрацията на СО-район Младост се запознаха в детайли с работата на Центъра за приложен и поведенчески анализ за деца с аутизъм в кв. Горубляне. Срещата, която се проведе в сградата на самия детски център, присъстваха – г-н Веселин Милев (председател на Комисията по здравеопазване и социална политика към Столичния общински съвет) и г-жа Ана Ананиева (заместник-председател на Агенция социално подпомагане). Управителят на образователното заведение – г-жа Владислава Цолова отправи специални благодарности към кмета на София – г-жа Йорданка Фандъкова и кмета на район Младост – д-р Цвета Авджиева за предоставения терен, върху който е изграден Центъра за приложен и поведенчески анализ за деца с аутизъм. В допълнение г-жа Цолова отбеляза, че цялата материална база е реализирана благодарение на дарения от отделни фирми, известни журналисти и представители на Столичния общински съвет. Управителят на центъра сподели, че в образователното заведение се работи по нова американската методика, която дава все по-видими резултати и децата, които го посещават успяват все по-бързо да си изградят първоначална представа за заобикалящите ги предмети. Начинът на работа се основава на индивидуален подход към всяко едно дете и първата стъпка е да се види как подрастващият възприема специалистите, които се занимават с него. Относно професионализма на кадрите, които работят в Центъра за приложен и поведенчески анализ за деца с аутизъм, г-жа Цолова отбеляза, че те преминават допълнителна образователна програма, която цели не само да ги запознае, но и да им представи на практика как всъщност работи всеки нов метод. Управителят на детското заведение се обърна към представителите на местната и изпълнителната власт за финансова помощ, за да може Центъра за деца с аутизъм в кв. Горубляне да осъществява своята дейност. В заключение г-жа Цолова добави, че поддържането на материалната база, както и професионализма на специалистите е невъзможен само единствено с дарения и такси, които родителите на болните деца заплащат.

15:54 | 03.02.16 | Събития