Съобщения

Последна фаза от изграждане на грубия строеж на храм “Рождество Христово”

Може да участвате в кампанията чрез:

1. Превод по банкова сметка:
ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА:
IBAN BG95SOMB91301050536001
BIC SOMBBGSF
Получател: Църковно Настоятелство “Рождество Христово”

„ОБЩИНСКА БАНКА” АД
2. SMS на единен дарителски номер 17777 с кратък текст на латиница DMS MLADOST – за абонати на M-tel, Globul, Vivacom цената на един sms е 1 лв. За потребители на предплатени услуги на трите мобилни оператори, цената на един sms е 1,20лв. с ДДС.
3. Пари в брой в деловодството на СО район „Младост”.

СО Район „Младост” благодари на всички участници в дарителската кампания!

19:07 | 25.07.14 | Съобщения