Поставяне на таблото за съобщения по реда на чл.61 от АПК следните уведомителни писма на собственици на ИУМПС

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #eeeeee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}