Съобщения

Поставяне на таблото за съобщения по реда на чл.61 от АПК следните уведомителни писма на собственици на ИУМПС

Днес 25.07.2017 г. в гр.София, ул.”Св.Преображение” №1, подписаните Сергей Дойчев – гл.специалист и Г.Баева – гл.специалист отдел “Екология”,

извършихме следните действия:

Поставяне на таблото за съобщения по реда на чл.61 от АПК следните уведомителни писма на собственици на ИУМПС/излезли от употреба моторни превозни средства/.

Деу „Рейсер” с ДКН № СА 1215 АА на г-н Атанас Ракаджиев, гр.София Фиат „Темлра” с ДКН С 7331 НС на г-н Георги Киров, гр. София Фолксваген „Пасат” с ДКН С 5006 МС на Людмил Ангелов, гр.София Рено „Клио” с ДКН С 7751 ВР на г-жа Стоянка Стефанова, гр.София Шкода „120 Л” с ДКН СА 1374 РР на Христо Ковачев, гр.София Алфа Ромео ”155” с ДКН С 9511 НА на г-н Стоян Русев, гр.София Фолксваген„Поло”с ДКН С 9510 НА на г-н Константин Томов, гр.София Волво „850” с ДКН СА 8876 КС на г-н Любка Самарджиева, гр.София Форд „Транзит” с ДКН СА 5916 РХ на „Лазур паркет” ООД, гр.София Фолксваген „Пасат” с ДКН С 5936 ВМ на Болкан Пъблишинг къмпани”ООД, гр.София

Тойота „Камри” с ДКН СА 3455 АН на г-жа Трета Стайкова, гр.София Опел „Вектра” с ДКН В 1221 СК на г-н Стоян Пасев, гр.Варна ВАЗ „2102” с ДКН СА 0266 ВВ на г-н Петър Андреев, гр.София Тойота „Корола” с ДКН СА 5369 ВН на г-н Иван Стайков, гр.София Опел „Астра” с ДКН СА 1539 КХ на „Елканекшън” ООД, гр.София
Уведомителните писма са поставени на таблото за съобщения и призовавания на адрес СО район “Младост”, ул.”Св. Преображение” №1.

Същите следва да бъдат на видно място от 25.0.2017 г. до 09.08.2017 г. вкл.

Вижте цялото съобщение: Протокол и заповед

18:43 | 25.07.17 | Съобщения