Новини

Постъпили жалби относно превишаване нивата на шум, във връзка с провеждането на “Табиет Фест”

Във връзка с постъпили жалби, относно превишените нива на шум от провеждането на увеселително мероприятие “Табиет Фест”, в “Младост 3”, бул. Ал. Малинов, се спазваха наредбите на Столична община, а именно НАРЕДБА № 1
за обществения ред на територията на Столична община, чл.4 (2) Забранява се търговски обекти, които с дейността си предизвикват шум и се намират на отстояние до 30 метра от жилищни сгради, да извършват дейност след 22.00 часа. В случай на две или повече нарушения в рамките на една календарна година, констатирани с акт на контролен орган,  кметовете на райони прилагат разпоредбите на глава 2 раздел 2 от ЗАНН. Проверени и предупредени са от органите, отговарящи за опазването на обществения ред, при всеки подаден сигнал.

Община “Младост” поема ангажимент да потърси по-подходящ терен за следващи подобни мероприятия.

 

13:04 | 24.10.17 | Новини