Новини

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ ГОРСКИ ПОЖАР

 

Горските пожари нанасят сериозни щети на околната среда и могат да унищожат цяла гора. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Пожарът се разпространява неконтролируемо и понякога гори в продължение на дни и седмици.

Характерно за горските пожари е бързото им нарастване на големи площи със завихряне и прехвърляне на искри на големи разстояния и образуване на нови огнища, което създава реална опасност за живота на екипите, потушаващи пожара и животните.

Най-честите причини за възникване на горските пожари са:

 • Неизгасени клечки кибрит и угарки от цигари;
 • Небрежно боравене с огън;
 • Техническа неизправност на машини и превозни средства, работещи в горите;
 • Детска игра с огън;
 • Самозапалване на вещества и материали;
 • Запалване на битови отпадъци или суха растителност в близост до горски масиви;
 • Природни явления: Мълния и вулкани;
 • Аварии в електрически далекопроводи;
 • Умисъл.

За да опазим природата на нашата планета, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност:

 • Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда!
 • Опасно е паленето на огън при наличие на силен вятър – той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния за кратко време, без да даде възможност за навременна и адекватна реакция.
 • Не трябва да се пали огън в гората, освен на специално обезопасени и обозначени за това места. Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки от зелени клони, с които да действате в случай на пожар.
 • Не трябва да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.
 • За да се предотвратят горски пожари, предизвикани от късо съединение на далекопроводи, под тях трябва да се оформят просеки, които да се поддържат почистени от суха растителност.
 • Абсолютно е забранено паленето на стърнищата!
 • Разчистването на сухи клони и отпадъци в горските участъци трябва да става, чрез извозването им на определени за това места. Забранено е изгарянето им на място!
 • Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпусквателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.

Какво да правим ако попаднем в горски пожар:

 • Признаците за пожар в гората са дим, мирис на изгоряло и пламъци. При такава ситуация бързо преценете обстановката – ориентирайте се за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.
 • При опасност от бързо усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път и да напуснете района на пожара, в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.
 • След като избегнете първоначалната опасност, по най-бързия начин трябва да позвъните за забелязания от вас пожар на тел. 112, в близка хижа или кметството на населеното място.
 • Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот.
 • Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с вода, пръст, пясък и тупалки от зелеки клони.
 • Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.

Поражения, предизвикани от горски пожари

Горите са източник на живот, здраве и богатство. Това е мястото, в което голям брой различни живи същества обитават едновременно: животни, растения, микроорганизми. Всички живи организми, които обитават горите си взаимодействат и играят важна роля  в живота на хората. Горите ни дават чист въздух и вода. От тях се  добиват дървесина, диворастящи гъби, мед, трева за добитъка и други.

При пожар въздухът се замърсява не само от дима, но и от усвояването на въглероден диоксид в атмосферата. Много хора губят домовете си, селскостопанските си култури, пасищата.Животните също биват засегнати от пожарите – те или умират или трябва да се преместят на други места, защото губят храната и подслона си.

Понякога умират хора, които живеят в района на пожара,
но също и хора, които ги гасят! За това пазете горите от пожари!

 

БЪДИ ВНИМАТЕЛЕН И СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ!

Изготвили:

Група ПД и ДФ в сектор ПК и ПД

на отдел ПКД при СДПБЗН

2019 г.

За повече информация, вижте тук: Presentation Gorski pojar 2019

12:46 | 08.08.19 | Новини